News

DAA Requests Submissions on Irish Language

DAA Requests Submissions on Irish Language

The Dublin Airport Authority is to draft a scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003, the primary objective of which is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish, and is inviting submissions by 12th April 2013.

Submissions should not exceed 4,000 words (about eight pages). Ideally submissions, which will be made available on the company’s website, should be forwarded electronically to info@daa.ie. Alternatively, they may be posted to Gary Clooney, Dublin Airport Authority, Old Central Terminal Building, Dublin Airport, County Dublin.

The latest date for receipt of representations is 5pm on Friday 12th April 2013.

DAA Logo

Tá sé i gceist ag Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath (ÚABÁC) scéim a dhréachtú de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Is é príomhchuspóir an Achta a chinntiú go mbeidh fáil níos fearr ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh caighdeán na seirbhísí sin níos airde. Is mian le ÚABÁC anois fáilte a chur roimh léirithe maidir le hullmhú na dréachtscéime ó aon pháirtithe leasmhara.

Níor chóir go rachadh aighneachtaí thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Ba chóir aighneachtaí, a chuirfear ar fáil ar láithreán Gréasáin na cuideachta, a chur ar aghaidh i bhfoirm leictreonach chuig info@daa.ie. Nó, féadfar iad a sheoladh sa phost chuig Gary Clooney, Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath, Foirgneamh an tSeanteirminéil Láir, Aerfort Bhaile Átha Cliath, Contae Bhaile Átha Cliath. Tá faisnéis maidir le hÚABÁC ar fáil ar láithreán Gréasáin na cuideachta ag www.daa.ie. Is é 5in Dé hAoine, an 12 Aibreán an dáta deiridh chun léirithe a fháil.

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

NEIL STEEDMAN has been a trade journalist, editor and proofreader for 53 years, and ITTN's News & Features Editor for 43 years. His travel blog is at www.thetravelbuddhist.com.

More in News

ITTN Speaks to Canary Islands’ Tourism Minister

Fionn DavenportMarch 5, 2021

Marriott Offers Cash Incentive to Vaccinated Staff

Fionn DavenportMarch 5, 2021

ITTN Photographer of the Year 2021: We Want Your Photos!

Fionn DavenportMarch 5, 2021

Seychelles Opens to the World

Michael FloodMarch 5, 2021

Cyprus to Welcome Vaccinated Visitors From May 1

Fionn DavenportMarch 5, 2021

Data breach Strikes at Star Alliance Airlines

Fionn DavenportMarch 5, 2021

Maldives 2021: What’s New

Fionn DavenportMarch 5, 2021

Ryanair Returns to Belfast City Airport After 11 Years With 8 Summer Routes

Sharon JordanMarch 5, 2021
Taj Mahal

Have You ‘Wondered’ What is the Cost of Living Near the Seven Wonders of the World?

Michael FloodMarch 5, 2021

Copyright © 2021 ittn